Budowa mikroinstalacji PV o mocy 38,27 kWp na gruncie, ul. Dworcowa 1, 97-310 Baby

Wartość ogólna zadania 126.940,00 PLN

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w

ramach umowy pożyczki/pożyczki pomostowej/dotacji numer 510/OA/P/2023z dnia 31.08.2023

https://www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

ZOBACZ GDZIE SZUKAMY POMYSŁÓW NA TWOJE MEBLE 

MIĘDZYNARODOWE TARGI W MEDIOLANIE ISALONI 2016